BEZMAKSAS APMĀCĪBAS STRĀDĀJOŠAJIEM*


SIA "Dialogs AB" Mācību centrs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā BEZMAKSAS apmācības projektā - "Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) ar kuponu metodi"*

 

*ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Papildus informācija par projektu un pieteikšanos sk. ŠEIT.


APMĀCĪBAS KLĀTIENĒ VAI ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ, DARBA DIENU VAKAROS, PĒCPUSDIENĀS vai BRĪVDIENĀS

27766277, info@dialogs-ab.lv

 

📌DATORZINĪBU apguves programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība), 60-80-120ak.st.


PROGRAMMĒŠANA, 80AK.ST.

1.    Programmēšanas pamati Java valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)

2.     Programmēšanas pamati Python valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)

3.     Programmēšanas pamati JavaScript valodā (bez priekšzināšanām programmēšanā)

4.     Web programmēšanas pamati (HTML, PHP, JavaScript)

           5.     Mobilo lietojumu programmēšanas pamati

PROGRAMMATŪRAS TESTĒŠANAS PAMATI, 80AK.ST.

 6.    Programmatūras testēšanas pamati

Datu apstrāde, analīze un vizualizācija, 80AK.ST.

7.     Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel (bez priekšzināšanām)

8.     Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel un Power BI (ar priekšzināšanām)

Datu izgūšanas pamati, 80AK.ST.

9.     Microsoft SQL Server datu bāzes administrēšana un vaicājumu veidošanas pamati

IT projektu vadība, 80AK.ST.

10.  Projektu vadība ar Microsoft Project

11.  Agile projektu vadība ar Scrum

DevOps  principi un prakses, 80AK.ST.

12.  DevOps principi un prakses

Digitālā mārketinga analīze, 80AK.ST.

13.  Digitālā mārketinga analīze ar Google Analytics

14.  Digitālā mārketinga analīze ar Google Ads

15.  Digitālā mārketinga analīze ar Google Data Studio

E-komercija, 80AK.ST.

16.  E-komercija ar WooCommerce

17.  E-komercija ar WooCommerce un Shopify

Sociālo tīklu mārketings, 80AK.ST.

18.  Sociālo tīklu mārketings ar Facebook, Meta Business Suite, Instagram, Tik Tok

Tīmekļa vietņu izstrāde, 80AK.ST.

19.  Tīmekļa vietņu izstrāde (WIX, Mozello, WordPress)

20.  Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress

Dizaina domāšana, 80AK.ST.

21.  Dizaina domāšana un ideju menedžments

Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē, 60AK.ST.

22.  Microsoft 365  un Google rīki sadarbībai un komunikācijai

E-pakalpojumi, 60AK.ST.

23.  E-pakalpojumu lietošana

Vizuālo materiālu veidošana, 80AK.ST.

24.  Vizuālo materiālu veidošana ar tiešsaistes rīkiem (Canva, Postermywall, Piktochart)

25.  Vizuālo materiālu veidošana ar CorelDraw (bez priekšzināšanām)

26.  Vizuālo materiālu veidošana ar Adobe Illustrator (bez priekšzināšanām)

27.  Vizuālo materiālu veidošana ar Inkscape

28.  Vizuālo materiālu veidošana ar Gimp

Digitālie rīki grāmatvedībai, 80AK.ST.

29.  Grāmatvedības uzskaite ar programmu Jumis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

30.  Grāmatvedības uzskaite ar programmu "1C: Grāmatvedība 8 Latvijai" (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

31.  Grāmatvedības uzskaite ar programmu Zalktis (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

32.  1C grāmatvedības programma (Noliktavas operācijas) (bez priekšzināšanām)

Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai, 80AK.ST.

33.  Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (MS PowerPoint)

34.  Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (MS PowerPoint, Impress, Google Slides)

35.  Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai (MS PowerPoint, Canva, Prezi)

Datorzinības bez priekšzināšanām, 120AK.ST.

36.  Digitālās pamatprasmes, MS Office (bez priekšzināšanām)

37.  Digitālās pamatprasmes darbā ar Apache OpenOffice (bez priekšzināšanām)

38.  Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft 365 (bez priekšzināšanām)

Datorzinības ar priekšzināšanām, 120AK.ST.

39.  Datorprasmes, MS Office (ar priekšzināšanām)

40. Datorprasmes darbā ar Microsoft 365 (ar priekšzināšanām)


📌Angļu valodas apguves programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)


1. Angļu valoda (bez priekšzināšanām), 150ak.st.

2. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary), 100ak.st.

3. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate), 100ak.st.

4. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate), 100ak.st.

5. Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 100ak.st.

6. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate), 150ak.st.

7. Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced), 150ak.st.

 

ANGĻU VALODAS zināšanu līmeņa noteikšana / Определение уровня знаний АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАTESTS (šeit)

 


📌Valsts valodas izglītības programmas bezdarba riskam pakļautām personām (mūžizglītība)


Izglītības programmas nosaukums, Valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms*, mācību stundu skaits

 

1. Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2), 120  ak.st.

Persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus tekstus

 

2. Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1),  120ak.st.

Persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmiem profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves situācijām vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par sadzīves vai ar personas nodarbošanos saistītiem tematiem

 

3. Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2), 120ak.st.

Persona spēj sarunāties par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt dažādus dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves, sociālās dzīves un profesionāliem tematiem, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādiem tematiem

 

4. Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1), 120ak.st.

Persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī jebkādus citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādiem tematiem

 

5. Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2), 120ak.st.

Persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem (arī par mazāk zināmiem un sarežģītiem tematiem, problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī jebkurus citus tekstus, uztver un pilnībā saprot raitā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus

 

6. Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu), 150ak.st.

Pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) - persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem

 

*Atbilstoši Eiropas Padomes valodas politikā ievērotajai sistēmai un izstrādātajam dokumentam “Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” apgūstamais personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms.

 

 Valodas zināšanu līmeņa noteikšana (TESTI) / Определение уровня знаний языка (ТЕСТЫ):

  1. LATVIEŠU VALODA (pakāpe A2) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень A2) ТЕСТ (здесь) TESTS (šeit)
  2. LATVIEŠU VALODA (pakāpe B1) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень В1) ТЕСТ (здесь) / TESTS (šeit)
  3. LATVIEŠU VALODA (pakāpe B2) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень В2) ТЕСТ (здесь) TESTS (šeit)
  4. LATVIEŠU VALODA (pakāpe C1) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень C1) ТЕСТ (здесь) / TESTS (šeit)
  5. LATVIEŠU VALODA (pakāpe C2) / ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК (степень C2) ТЕСТ (здесь) TESTS (šeit)

SIA "Dialogs AB" Mācību centrs

www.dialogs-ab.lv

27766277, 67432343

info@dialogs-ab.lv


*ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”