Nr.p.k. Programmas nosaukums Saturs    Stundu      skaits
1 Iepirkšanas loģistika - izejvielu un materiālu piegādes

Iepirkšanas (apgādes) loģistikas mērķi un uzdevumi . ● Materiālo resursu iepirkšanas plānošana. ● Piegādātāju izvēle. ● Iepirkšanas sistēmas, to organizēšana.

 

          70
2 Iekšējā loģistika (Internal logistics): Loģistikas procesi ražošanas uzņēmumā

Ražošanas loģistikas definīcijas un būtība, mērķi un uzdevumi. ● Loģistikas vides būtība un nozīme uzņēmumā. ● Iekšējā un ārējā vide, to ietekmējošie faktori. ● Mikroloģistiskās sistēmas elementi. ● Ražošanas loģistikas sistēmas. ● Krājumu vadība.

 

          60
3 Java programmēšana

Iebūvēto datu tipi, darbības ar tiem. ● Objektu-orientēta programmēšana Java. ● Paketes un interfeisi. ● Šķires - apvalki. ● Darbs ar rindām. ● Šķires - kolekcijas. ● Šķires - utilītes jeb rīki.  ● Grafiska interfeisa izveidošanas principi. ● Grafiskie primitīvi.  ● Pamatkomponenti. ● Komponentu ievietošanu. ● Notikumu apstrāde. ● Satura izveidošana. ● Appleti. ● Attēlojums un skaņa. ●  Izņēmuma situāciju apstrāde. ● Ievades/izvades plūsmas. ● Tīklu līdzekļi Java.  ● Java attīstība.

 

          40
4 HTML5 programmēšana

Skices veidošana. ● Izstrādes rīki. ● HTML5 ievads un to elementi. ● HTML formas. ● CSS ievads un tā sintakse. ● CSS pozicionēšana. ● Izvēlnes veidošanas principi. ● CSS „media” vaicājumi. ● Vizītkartes tipa mājas lapas izveide. ● Ievads par „jQuery” un tā sintakse. ● Ietvara „Bootstrap” ievads un tā pielietošana adaptīva (responsīva) dizaina veidošanā. ● Adaptīva mājas lapas izveide. ● OOP PHP. ● Versiju kontroles sistēmas. ● Tīmekļa servera konfigurēšana un domēna reģistrēšanā. ●Virtuālo hostu izveide. ● Datu bāzes normālformas. ● Satura pārvaldības sistēma „Joomla”. ● Google piedāvātie rīki mājas lapām.

 

          40
5 Mobilo lietojumu programmēšana (Android, iOS, u.c.)

Java pārskats. ● Android platforma. ● Android programmēšanas rīki. ● Aplikācijas pamati. ● Android interfeisa izveide. ● Izvēlnes tipi. ● Opciju izvēlnes veidošana. ● Apakšizvēlnes veidošana. ● Izvēlnes tipi. ● Brīdinājumu dialogi. ● Progresa dialogi. ● Pastāvīgi dialogi. ●Android sensoru kontrole. ● Publiskie API. ● Geolokācija un kartes. ● Akselerometrs. ● Telefona Pogas kontrole. ● Mikrofons. ● Monetizācijas principi. ● Reklāmas ievietošana. ● In-App iepirkšanas. ● Savas aplikācijas izveidošana. ● Idejas apraksts. ● Mockup izveidošana. ● Aplikācijas veidošana.

 

          80
6 Microsoft SQL Server datu bāzu administrēšana

Microsoft SQL Server instalēšana. ● Darbs ar datu bāzēm. ● SQL Server atkopšanas modeļi. ● SQL Server datubāzu dublēšana. ● SQL Server datubāzu atjaunošana. ● Datu importēšana un eksportēšana. ● Lietotāju autentifikācija un autorizācija. ● Servera un datu bāzes lomu piešķiršana. ● Atļaujas lietotājiem piekļūt resursiem. ● Datu aizsardzība, izmantojot šifrēšanu un revīziju. ● SQL Server pārvaldības automatizācija. ● SQL Server aģenta drošības konfigurēšana. ● SQL Server monitorings, izmantojot brīdinājumus un paziņojumus. ● Ikdienas datu bāzes uzturēšana. ● SQL Server piekļuves monitorings. ● SQL Server monitorings.

 

          40
7 Microsoft SQL Server datu bāzu vaicājumu veidošana

Ievads Microsoft SQL Server.  ● Ievads T-SQL vaicājumos. ● SELECT Vaicājumu veidošana. ● Vairāku tabulu Vaicājumi. ● Datu šķirošana un filtrēšana. ● Darbs ar SQL ● Server datu tipiem. ● DML izmantošana, datu modificēšanai. ● Iebūvēto funkciju izmantošana. ● Datu grupēšana un apkopošana. ● Apakšvaicājumu izmantošana. ● Tabulu izteiksmju izmantošana. ● Windows rangu, nobīdes un kopsavilkuma funkciju izmantošana. ● Kopsavilkuma un grupēšanas rīki. ● Saglabāto procedūru izsaukšana. ● Programmēšana ar T-SQL. ● Kļūdu apstrādes realizēšana. ●Darījumu ieviešana.

 

          40
8 LINUX sistēmu ieviešana

Kāpēc GNU Linux? ● Prasības datoram, lai uzstādītu Linux. ● Linux distribūciju klāsts. ● Ubuntu Linux uzstādīšana un pielāgošana. ● Pakotņu pārvaldība. ● Biežāk izmantotās Ubuntu Linux komandas. ● Ask Ubuntu kopienas palīdzības izmantošana. ● Debian Linux uzstādīšana un pielāgošana. ●Pakotņu pārvaldība. ● Biežāk izmantotās Debian Linux komandas. ● Austrumi Linux. ● Puppy Linux.

 

          30
9 LINUX sistēmu administrēšana

Linux koncepcija. ● Lietotāju un grupu kontu pārvaldīšana. ● Linux failu sistēmu un partīciju vadība. ● Dažādu Linux failu pārvaldība. ● Darbs ar Linux atļaujām un īpašumtiesībām. ● Failus drukāšana. ● Pakotņu vadība. ● Kodolu pakalpojumu vadība. ● Darbs ar Bash un shell skriptiem. ● Uzdevumu un procesu vadība. ● Sistēmas pakalpojumu vadība. ● Tīkla pakalpojumu konfigurēšana. ● Pamata interneta pakalpojumi. ● Droššibas pasākumi Linux sistēmu ieviešanā. ● Aparatūras konfigurēšana Linux sistēmām. ● Problēmu novēršana Linux sistēmās. ● Linux operētājsistēmu instalējšana. ● GUI konfigurēšana.

 

          40
10 Microsoft Azure infrastruktūras risinājumu ieviešana

Pārskats par pakalpojumu un mākoņskaitļošanas tehnoloģijām. ● Vaicājumu nosūtīšana un manipulēšana ar datiem, izmantojot Entity Framework. ● ASP.NET ● Web API pakalpojumu radīšana un izmantošana. ● WCF pakalpojumu izveidošana. ● Windows Azure Service Bus. ● Windows Azure Storage. ● Uzraudzība un diagnostika. ● Identitātes pārvaldīšana un piekļuves kontrole. ● Mērogošanas pakalpojumi. ● WCF pakalpojumu projektēšana un paplašināšana. ● Drošības ieviešana WCF pakalpojumos. 

 

          40
11 Microsoft Office 365 pakalpojumu ieviešana un uzturēšana

Microsoft Office 365 plānošana un nodrošināšana. ● Microsoft Office 365 lietotāju un grupu pārvaldīšana. ● Kataloga sinhronizācijas plānošana un konfigurēšana. ● Biroja 2016 ProPlus plānošana un izvietošana. ● Microsoft Exchange Online adresātu un atļauju plānošana un pārvaldīšana. ● Skype biznesam tiešsaistē. ● Microsoft SharePoint Online plānošana un konfigurēšana. ● Tiesību pārvaldības un atbilstības plānošana un konfigurēšana. ● Microsoft Office 365 monitorings un traucējummeklēšana. 

 

          40
12 Windows sistēmu ieviešana un konfigurēšana

Windows 10 pārskats. ● Windows 10 instalēšana. ● Ierīces konfigurēšana . ● Tīkla savienojuma konfigurēšana. ● Glabāšanas iekārtu/sējumu pārvaldība. ● Failu un printeru pārvaldīšana. ● Lietojumprogrammu pārvaldīšana operētājsistēmā Windows 10. ● Datu drošības pārvaldība. ● Ierīces drošības pārvaldība. ● Tīkla drošības pārvaldīšana. ● Problēmu novēršana un atjaunošana. ● Windows 10 uzturēšana.

 

          40
13 Microsoft Windows servera ieviešana

Windows Server ieviešana un pārvaldība.  ● Ievads domēna pakalpojumā Active Directory. ● Domēna pakalpojuma Active Directory objektu pārvaldība.  ● IPv4 ieviešana. ● DHCP ieviešana. ● DNS ieviešana. ● IPv6 ieviešana. ● Lokālās datu glabātuves realizēšana. ● Failu un drukas pakalpojumu ieviešana. ● Grupu politiku ieviešana. ● Windows serveru drošības konfigurēšana ar grupu politikas objektiem. ● Serveru virtualizācijas īstenošana ar Hyper-V.

 

          40
14 Microsoft Windows servera administrēšana

Domēna vārdu sistēmas konfigurēšana un problēmu novēršana. ● Aktīvo direktoriju domēnu pakalpojumu uzturēšana. ● Lietotāju un servisa kontu pārvaldīšana. ● Grupu politikas infrastruktūras ieviešana. ● Lietotāju darbavirsmu pārvaldīšana ar grupu politiku. ● Attālinātās piekļuves konfigurēšana. ● Tīkla piekļuves aizsardzības ieviešana. ● Failu pakalpojumu optimizācija. ● Šifrēšanas un papildu pārbaudes konfigurēšana. ● Serveru attēlu izvietošana un uzturēšana. ● Windows Server uzraudzība.

 

          40
15 IT drošības audits

Pamatjēdzieni: Kas ir informācija, informācijas sistēma, informācijas resurss?
● IKT audita ietvari. ● Izmantojamās audita vadlīnijas Latvijā un pasaulē. ●  Audita process. ● Skats uz Uzņēmuma IKT caur Risinājumu arhitektūras (enterprise architecture) prizmu - Zachman, TOGAF modeļi, 4-skatu punktu pieeja. ● Informācijas arhitektūra kā daļa no IKT risinājumu arhitektūras modeļa. ● IKT pārvaldības procesi informācijas sistēmu dzīves ciklā. ●Drošības aspekti programmatūras pārvaldībā. ●IT tiesiskā regulējuma izstrādes jautājumi. ● Risku pārvaldība. ● Resursu pārvaldība. ● Audita plānošana, izmantojot zināšanas par tipiskākajām vājajām vietām IT pārvaldībā.

 

          40
16 Google Analytics mājas lapu apmeklēšanas analīzei

Ievads Google Analytics. ● Kā pieteikt vietni Google meklēšanas sistēmai. ●  Google Analytics darba vide. ● Pamata pārskati. ● Pamata kampaņas. ● Reklāmguvumu uzskaite.

 

          20
17 Mājas lapu veidošana

Web Standardi. Ievads. ● Informācijas arhitektūra - vietnes plānošana. ● HTML pamati. ● CSS pamati. ● krāsu shēmas. ● pieejamības pamati. ● kā testēt pieejamību. ● lietojamības pamati. ● kā testēt lietojamību. ● Programmēšana - īss ievads. ● JavaScript pamati. ● vietnes mitināšanas iespējas. ● vietnes pieteikšana meklēšanas sistēmās (google, yandex,yahoo,...). ● Google Analytics.

 

          80
18 E-pasta mārketinga kampaņu organizēšana

Kas ir e-pasta mārketings. ● E-mārketinga priekšrocības. ● E-pasta kampaņu veidi. • Segmentācija un atrakstīšanās. ● Kā izveidot veiksmīgu e-pasta datu bāzi. ● Kā uzrakstīt efektīvu komerciālo e-pasta vēstuli. ● E-pasta sūtīšanas stratēģijas. ● E-pasta mārketinga kampaņu izveide. ● E-pasta mārketinga kļūdas. ● E-pasta mārketinga automatizācijas platformas. ● E-pasta mārketinga integrācijas iespējas ar sociālajiem tīkliem, SMS mārketingu, mobilo mārketingu. ● E-pasta kampaņu datu analīzes pamati u.c.

 

          36
19 IKT produktu un pakalpojumu pārdošana Tirgus segmentācija un IKT biznesa specifika. ● IKT brieduma modelis. ●  Kanālu mārketinga definīcija un nozīme.  ● Tirdzniecības kanāla koncepcija un tās nozīme IKT dalībniekiem.  ● Pamatjēdzieni un izplatīšanas modeļi. ● Pārdošanas prasmes.           36